คู่มือวิธีใช้

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] ตั้งค่าร้าน

[2] การจัดการเซล

[3] ค่าแรงพนักงาน

[4] รายงานการจับจ่ายของสมาชิก

[5] การจัดการสมาชิก

[6] บล๊อกเมนูเครื่องดื่ม

[7] พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

[8] การทำ promotion ให้ Cashier กดใช้

[9] การแก้ไขบิลหลังคิดเงินไปแล้ว

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version