คู่มือวิธีใช้

หัวข้อ

<< < (2/7) > >>

[1] การสั่งอาหาร แบบมี option

[2] การตั้งค่า printer และ router

[3] การจัดเรียงลำดับหมวดหมู่ ในส่วนของเมนูอาหาร

[4] รายงาน

[5] การเพิ่มหมวดหมู่อาหาร

[6] การยกเลิกเมนู

[7] การแจก QR code ให้ลูกค้าสั่งอาหารเอง

[8] วิธีการสั่งอาหาร (ของลูกค้า)

[9] การสั่งแบบมี comment (ลูกค้า)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version